Prihlásenie

Meranie tlaku cez počítač

 Meranie tlaku cez počítač

Ručným zápisom krvného tlaku je koniec. Tlakomery sa vedia pripojiť na počítač a  uložené dáta vyhodnotí webová aplikácia. Výsledný graf alebo tabuľku možno vytlačiť pre potreby lekára.


Pacienti s podozrením alebo už trpiaci hypertenziou si merajú krvný tlak  v pravidelných intervaloch a vedú si denník merania. Doň si ručne prepisujú údaje z pamäte tlakomera, vrátane dátumu a času. Čas a prácu im teraz šetrí nová technológia.

Tlakomer Tensoval duo control od spoločnosti HARTMANN-RICO slúži na presné meranie tlaku v domácom prostredí. Nová generácia tlakomera je  vybavená výstupom cez USB port, ktorý umožňuje pripojenie na počítač a novú webovú aplikáciu Tensoval cardio control online. Aplikácia slúži na komfortný prenos nameraných výsledkov z tlakomera na portál, kde z nich vytvára grafické prehľady. Hodnotí osobné dáta, vedie históriu meraní a výslednú zostavu umožňuje vytlačiť pre potreby lekára.

 

Tlakomer spolupracuje s najrozšírenejšími operačnými systémami a nevyžaduje žiadnu inštaláciu softvéru. Po pripojení  k počítaču sa tlakomer automaticky prepne do režimu „PC“ a systémové okno si vyžiada odkliknúť Štart. Následne sa otvorí aplikácia Tensoval na app.tensoval.com. Podporuje prehliadače Explorer, Chrome, Firefox a Safari. Okrem základných informácií ponúkne prihlásenie na vlastný účet, kde si používateľ vedie svoje vlastné záznamy.

 

Aplikácia umožňuje jednoduchý prenos dát z tlakomera a ich sledovanie v tabuľke alebo na grafe v priebehu zvolených časových úsekov (deň, týždeň, mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov, rok). Údaje sú vyhodnotené a zobrazené farebne podľa toho, či ide o hodnotu nízkeho krvného tlaku, optimálneho, normálneho, hraničného, hypertenziu prvého až tretieho stupňa (podľa definície WHO). Graf zobrazuje súčasne tri krivky – priebeh systolického a diastolického tlaku a tepu. V ponuke je možnosť zobraziť všetky namerané hodnoty alebo len ich priemery pre zjednodušenie. Vývoj krvného tlaku vo zvolenom časovom úseku možno odoslať na tlač v tvare tabuľky alebo grafu. Výsledný dokument je vo formáte pdf. Ovládanie je jednoduché avšak pre menej skúsených je pri každom kroku v pohotovosti poradca.

 

Odporúčaná cena tlakomera Tensoval duo control s Tensoval cardio kontrol online (USB kábel s webovou aplikáciou) a dvoma manžetami je 116,16 eur. 

 

 

 

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)
 Meranie tlaku cez počítač
 
 Meranie tlaku cez počítač
 
 Meranie tlaku cez počítač