Prihlásenie

Ericsson oznamuje hospodářský výsledek

Ericsson oznamuje hospodářský výsledek

KOMENTÁŘ CEO

"Objem prodeje skupiny Ericsson se v tomto čtvrtletí meziročně snížil o 9 % – došlo ke snížení objemu prodeje v divizi Sítě, v divizi Globální služby prodeje rostly," uvádí Hans Vestberg, prezident a generální ředitel společnosti Ericsson (NASDAQ:ERIC). 

„Objem prodeje u srovnatelných obchodních jednotek, po započítání vlivu směnného kurzu a hedgingu, meziročně poklesl o 16 %. Objem prodeje hlasových technologií, např. v sítích druhé generace, v tomto čtvrtletí i nadále klesal, tato skutečnost však byla částečně kompenzována zvýšením prodeje sítí třetí generace. Na objem prodeje měly rovněž vliv přísné podmínky dodávek telekomunikačních komponentů.

Vzrostla hrubá marže – díky pozitivnímu účinku obchodního mixu a pokračujícím úsporám. Tok hotovosti se meziročně zlepšil. Úsilí o obnovení ziskovosti našich společných podniků je na dobré cestě a společnost Sony Ericsson meziročně zlepšila své hospodářské výsledky.

Podmínky na trhu, které panovaly v druhé polovině roku 2009, přetrvávaly i v tomto čtvrtletí – investice operátorů napříč regiony a trhy byly značně nepředvídatelné. Operátoři v řadě rozvíjejících se trhů investovali jen s velkou opatrností, což ovlivnilo objem prodeje divize Sítě; objem prodeje divize Globální služby i v tomto čtvrtletí dosáhl dobrých výsledků.

V tomto čtvrtletí pokračoval růst mobilního datového provozu, zejména v Severní Americe a západní Evropě; hnací silou tohoto trendu je vzrůstající využívání chytrých telefonů a mobilních datových zařízení mezi uživateli. Očekáváme, že se mobilní datový provoz v nadcházejících pěti letech každoročně zdvojnásobí. Na trzích, kde datový provoz roste nejrychleji, stále intenzivněji jednáme s operátory o způsobu řízení vyšších objemů dat a zachování dobrého uživatelského komfortu spotřebitelů. V tomto čtvrtletí jsme uzavřeli 16 smluv týkajících se řízených služeb, což odráží rostoucí důraz na kvalitu a účinnost sítě ze strany operátorů.

I nadále jsme posilovali naši pozici v Severní Americe – uzavřeli jsme významnou smlouvu o dodávce technologie 4G/LTE se společností AT&T. Díky jasné cestovní mapě na technologie CDMA mají zákazníci důvěru v naši rozšířenou nabídku produktů. V tomto čtvrtletí došlo k úspěšnému rozvoji firem zabývajících se technologií CDMA, které naše společnost získala,“ uzavírá Hans Vestberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

První čtvrtletí

Čtvrté čtvrtletí

Miliard švédských korun

2010

2009

Změna

2009

Změna

Čistý objem prodeje

45,1

49,6

-9%

58,3

-23%

Hrubá marže

39%

36%

-

35%

-

Marže EBITA bez spol. podniků1)

13%

12%

-

15%

-

Provozní příjem bez spol. podniků

4,5

4,7

-4%

7,5

-39%

Provozní marže bez spol. podniků

10%

10%

-

13%

-

Podíl Ericssonu na zisku spol. podniků

-0,3

-2,2

-

-0,4

-

Příjem očištěný o finanční položky 

4,1

3,3

23%

6,7

-38%

Čistý příjem

1,3

1,8

-30%

0,7

76%

Zředěný zisk na akcii ve švédských korunách

0,39

0,54

-

0,1

-

Upravený tok hotovosti2)

3

-1,7

-

13,6

-

Tok hotovosti z provozní činnosti

2,3

-2,9

-

12,5

-

Výdaje na restrukturalizaci bez spol. podniků

2,2

0,7

-

4,2

 

Veškeré údaje, bez zisku na akcii, čistého příjmu a toku hotovosti z provozní činnosti, bez výdajů na restrukturalizaci.

1)  EBITA – zisk před úroky, zdaněním, amortizací a odpisy pořízeného nehmotného majetku.   

2)  Tok hotovosti z provozní činnosti bez vynaložených výdajů na restrukturalizaci vyplácených v hotovosti. Náklady vyplacené v hotovosti v tomto čtvrtletí činily 0,7 (1,2) miliardy švédských korun. Ve čtvrtém čtvrtletí činily výdaje vyplacené v hotovosti 1,1 miliardy švédských korun.


DŮLEŽITÉ FINANČNÍ INFORMACE

Výsledek a cash flow


Objem prodeje se v tomto čtvrtletí meziročně snížil o 9 %, sekvenční pokles činil 23 %. Objem prodeje u srovnatelných obchodních jednotek, po započítání vlivu směnného kurzu a hedgingu, meziročně poklesl o 16 %. Skutečný dopad vlivu směnného kurzu a hedgingu byl omezený. I v tomto čtvrtletí operátoři v řadě rozvíjejících se trhů investovali jen s velkou opatrností; tato skutečnost se promítla do objemu prodeje, zejména divize Sítě. Tento výsledek byl částečně kompenzován pokračujícím příznivým objemem prodeje služeb.

Hrubá marže, bez započtení restrukturalizace, se díky úsporám a produktovému mixu meziročně zvýšila na 39 % (36 %). Ze stejných důvodů hrubá marže sekvenčně vzrostla z hodnoty 35 %.

Provozní výdaje se snížily na 13,1 (13,6) miliardy švédských korun, bez započtení výdajů na restrukturalizaci. Tento údaj zahrnuje provozní náklady firem zabývajících se technologií CDMA, které naše společnost získala. Meziroční pokles je hlavně způsoben činností zaměřenou na snižování nákladů. Ostatní příjmy a výdaje z provozní činnosti v tomto čtvrtletí činily 0,3 (0,3) miliardy švédských korun.

Příjmy z provozní činnosti, bez započtení společných podniků a výdajů na restrukturalizaci, činily 4,5 (4,7) miliardy švédských korun, včetně přínosů z firem zabývajících se technologií CDMA, které naše společnost získala. Provozní marže si v tomto čtvrtletí udržela stabilní hodnotu 10 % (10 %) i přes meziroční pokles objemu prodeje, sekvenčně však poklesla v důsledku nižšího objemu sezónního prodeje. 

Podíl Ericssonu na zisku společných podniků před zdaněním činil -0,3 (-2,2) miliardy švédských korun, bez započtení výdajů na restrukturalizaci, ve srovnání s hodnotou -0,4 miliardy švédských korun ve čtvrtém čtvrtletí. Společnost Sony Ericsson sekvenčně významně zlepšila objem prodeje a marži díky programům úspor a novým produktům; ztráta dosažená společností ST-Ericsson vzrostla zejména díky nižšímu objemu prodeje a sezónním výkyvům poptávky. Výdaje na restrukturalizaci společných podniků činily v tomto čtvrtletí 0,1 miliardy švédských korun.

Čistá ztráta z finančních operací činila -0,2 (0,8) miliardy švédských korun, zejména díky nízkým úrokovým sazbám a negativním účinkům revalvace měny na finanční aktiva a pasiva.

Čistý zisk činil 1,3 (1,8) miliardy švédských korun, zisk na akcii dosáhl 0,39 (0,54) švédských korun.

Upravený tok hotovosti se v tomto čtvrtletí zlepšil na 3,0 (-1,7) miliardy švédských korun, sekvenčně poklesl ze 13,6 miliard švédských korun. Nicméně hodnota toku hotovosti se meziročně zlepšila díky důrazu na kapitálové úspory. Na toku hotovosti v tomto čtvrtletí se negativně projevil příspěvek zaměstnavatele do penzijních fondů ve výši 0,9 (1,5) miliardy švédských korun.

Poznámky pro redaktory:

Kompletní zpráva s tabulkami je dostupná na: www.ericsson.com/press a www.ericsson.com/investors   

Multimediální obsah naší společnosti je k dispozici v oddíle Broadcast Room na stránkách: www.ericsson.com/broadcast_room

www.ericsson.com  
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

 

 

 

 

Společnost Ericsson je světovým lídrem v oblasti poskytování technologií a služeb telekomunikačním operátorům. Ericsson si drží vedoucí postavení ve 2G, 3G a 4G mobilních technologiích, přičemž v globálním pohledu poskytuje podporu pro mobilní sítě s více než 2 miliardami uživatelů a udržuje si vedoucí pozici také v oblasti řízených služeb. Portfolio společnosti zahrnuje jak mobilní, tak i pevnou telekomunikační infrastrukturu, telekomunikační služby či software. V neposlední řadě do nabídky Ericssonu patří také řešení pro broadband a multimédia určená pro telefonní operátory, velké podniky a mediální průmysl. Sdružené společnosti Sony Ericsson a ST-Ericsson poskytují spotřebitelům mobilní zařízení s širokou nabídkou moderních funkcí.

Ericsson se snaží naplňovat svoji vizi, kterou lze shrnout do hesla „vedoucí hráč na širokém poli komunikace“, a to prostřednictvím inovací, technologií a udržitelných obchodních řešení. Společnost k dnešnímu dni operuje ve 175 zemích světa, kde celkově zaměstnává více než 80 000 zaměstnanců. V roce 2009 Ericsson dosáhl tržeb ve výši 206,5 miliardy SEK (27,1 miliardy USD). Společnost Ericsson byla založena v roce 1876, její sídlo se nachází ve Stockholmu ve Švédsku. Ericsson figuruje na indexu OMX NASDAQ, Stockholm a NASDAQ New York.

www.ericsson.com 

www.twitter.com/ericssonpress

www.facebook.com/technologyforgood

www.youtube.com/ericssonpress

Nehlasované