Prihlásenie

Prezídium ZCHFP SR apeluje na politikov aby podporili firmy

Prezídium ZCHFP SR apeluje na politikov aby podporili firmy

Chemické podniky varujú pred zhoršovaním podnikateľského prostredia

 

Prezídium Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR upozorňuje na mimoriadne zhoršovanie podnikateľského prostredia v Slovenskej republike, dramatický rast cien energií, enormný nárast minimálnej mzdy a ďalších mzdových príplatkov a nárokov, ktoré v konečnom dôsledku vedú k znižovaniu konkurencieschopnosti výrobných spoločností na Slovensku.  Pokiaľ sa tento trend nezmení, môže v prípade začiatku ekonomickej  krízy dôjsť až ku kolapsu hospodárstva. Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

 

,,Situáciou sa zaoberalo 28.11.2018 mimoriadne zasadanie Prezídia  ZCHFP SR, pričom okrem iných otázok, na podnet členov hodnotilo mimoriadne nepriaznivú hospodársku situáciu a negatívne hospodárske výsledky zásadnej väčšiny členov tvoriacej  základ celého sektora chémie a farmácie v roku 2018.Bolo konštatované, že negatívne výsledky tretieho najväčšieho priemyselného sektora slovenskej ekonomiky (chémie  a farmácie) sú spôsobené predovšetkým tým, že sa mimoriadne zhoršuje podnikateľské prostredie a pokiaľ sa trend nezmení, môže dôjsť už pri náznaku zhoršenia ekonomiky eurozóny ku kolapsu slovenského  hospodárstva.

Dramatický nárast cien plynu a elektriny a nadväzne všetkých médií, jedných z najdrahších v EÚ, ničí konkurencieschopnosť výrobných spoločností na Slovensku.Na rozdiel od spoločnosti v energetike, ktoré  majú zabezpečený zisk pri predaji médií,  výrobným  spoločnostiam sa, vzhľadom na ich proexportnú orientáciu, tieto zvýšené náklady premietnuť do cien výrobkov nedarí.Pritom nejde len o rýdzo slovenské spoločnosti, ale v mnohých prípadoch sú chemické spoločnosti dcérskymi spoločnosťami veľkých nadnárodných koncernov, ktoré s nevôľou sledujú stále sa zvyšujúce náklady - mzdové, energie, poistenie a pod. na Slovensku,“ tlmočil názor prezídia R.Karlubík.

 

Ďalej dodal, že prezídium upozorňuje na to, že dobre fungujúce hospodárstvo vo férových podmienkach  je základom prosperity Slovenska.

 

,,Vláda negatívne zasahuje do podnikateľského prostredia zvyšovaním nárokov rôznymi administratívne náročnými legislatívnymi opatreniami a nezmyselnými sociálnymi balíčkami.Enormný nárast minimálnej mzdy je naviac v tomto roku zosilnený obrovským nárastom príplatkov a dokonca najnovším opatrením – povinnými rekreačnými poukážkami! Výsledkom je  že spoločnosti nebudú mať prostriedky na finančne náročné investície do inovácií a modernizácie prevádzok a stanú sa nekonkurencieschopnými v rámci európskeho a globálneho trhu. Podľa prezídia je alarmujúce, že i v pomerne dobrých ekonomických časoch, pozorujeme  v posledných rokoch stagnáciu  rastu HDP na obyvateľa  na Slovensku oproti krajinám V4, čo je varovný signál,“ povedal R.Karlubík.

 

Doplnil, že spoločnosti si vedia oceniť svojich zodpovedných a kvalifikovaných, odborne zdatných pracovníkov a nepotrebujú rôzne zásahy zvonka. Skôr treba podporiť výučbu prírodných vied, matematiky a technológií, urobiť opatrenia, na zefektívnenie vynakladaných prostriedkov na vzdelanie a podporiť cielene dobre etablované univerzity STU, UK, ŽU, TU Košice...

,,Apelujeme na politikov, aby neriešili len svoje preferencie populistickými aktivitami  ale reálnou kompetentnou podporou predovšetkým domácich podnikateľov a nedotovaných priemyselných sektorov.Dobre fungujúce hospodárstvo je základom príjmov do štátneho rozpočtu, preto by ho mala  štátna správa podporovať a nie systematicky ničiť. Podpora by mala smerovať hlavne do investícií a inovácií, aby bola zabezpečená modernizácia ekonomiky,“ uzavrel R.Karlubík.

 

V druhom polroku 2018 eviduje Štatistický úrad v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 301 podnikovs počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré spolu zamestnávajú 46 318 pracovníkov. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150.  Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

 

Nehlasované