Prihlásenie

Informácia o pribežnom zverejňovaní neoficiálnych výsledkov volieb do VÚC

Informácia o pribežnom zverejňovaní neoficiálnych výsledkov volieb do VÚC

Štatistický úrad SR bude v sobotu 14. novembra 2009 zverejňovať na internetových stránkach www.statistics.skwww.volbysr.sk priebežné neoficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Prezentácia neoficiálnych výsledkov začne po zázname a odkontrolovaní prvých zápisníc okrskových volebných komisií s predpokladaným začiatkom vystavenia približne o 22,45 h. Neoficiálne výsledky sa budú kontinuálne napočítavať a zverejňovať každých 10 minút až do ukončenia spracovania v príslušnom volebnom obvode (pre kandidátov na poslancov), respektíve v samosprávnom kraji (pre kandidátov na predsedov).

Za samosprávne kraje bude úrad zverejňovať:

  1. priebežnú účasť voličov,
  2. priebežný počet hlasov pre kandidátov na predsedov.

Výsledky z okrskov sa budú priebežne napočítavať do sumárov za samosprávny kraj a po podpísaní zápisnice volebnej komisie samosprávneho kraja sa objaví informácia o tom, ktorý kandidát bol zvolený za predsedu samosprávneho kraja (v 1. kolo nemusí byť predseda zvolený).

Za volebné obvody bude úrad zverejňovať:

  1. priebežnú účasť voličov,
  2. priebežný počet hlasov pre kandidátov na poslancov.

Výsledky z okrskov sa budú taktiež priebežne napočítavať do sumárov za volebný obvod a tiež po odsúhlasení zápisnice obvodnej volebnej komisie vo volebnej komisii samosprávneho kraja sa objaví informácia o tom, ktorí kandidáti boli zvolení za poslancov v príslušnom volebnom obvode.

Oficiálne výsledky za samosprávny kraj zverejní príslušná krajská volebná komisia a za Slovenskú republiku Ústredná volebná komisia.

Nehlasované