Prihlásenie

Recyklačný fond v Prešovskom kraji schválil 1221 žiadostí za 8,5 mil. EUR

Recyklačný fond  v Prešovskom kraji schválil 1221 žiadostí za 8,5  mil. EUR

V Prešovskom kraji Recyklačný fond počas svojej existencie, od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2009, vyhovel spolu 1221 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom viac ako 8,5 mil. EUR (258 mil. Sk). Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostalo 278  miest a obcí na základe ich  žiadostí príspevky viac ako 1 mil. EUR (30,4 mil. Sk). Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o dotácie 17 podnikateľských subjektov, ktorým poskytol 3,8 mil. EUR (115,2 mil. Sk). Dvaja spracovatelia opotrebovaných vozidiel získali od fondu 411 tis. EUR (12,4 mil. Sk) a na projekty  21 obcí uvoľnil fond prostriedky vo výške 3,31 mil. EUR (99,8 mil. Sk), keď poskytol dotáciu na ich 26 projektov. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

,,V tomto roku  Recyklačný fond prerozdelil prostriedky žiadateľom pre ich najnovšie projekty a to spoločnosti EKOL - recyklačné systémy, s. r. o. Fintice - na intenzifikáciu zhodnocovania odpadových olejov vo výške 130 tis. EUR (3,9 mil. Sk), firme TAVAL,
s. r. o., Ľubotice na zber a recykláciu kovových obalov v sume 78,6 tis. EUR (2,4 mil. Sk) a obci Torysa poskytol príspevok na intenzifikáciu zberu odpadov 38,5 tis. EUR (1,2 mil. Sk)“, konštatoval J. Líška. 

Dodal, že doteraz do 30. 06. 2009 získali najväčšiu podporu v Prešovskom kraji – spolu vo výške 1,4 mil. EUR (42,4 mil. Sk), projekty  spoločnosti TAVAL, s. r. o., Ľubotice, ktoré sú zamerané na zber,  separáciu a zhodnotenie rôznych odpadov, predovšetkým kovových a na odstraňovanie nežiaducich povlakov z odpadov z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Firma FECUPRAL, s. r. o. z Veľkého Šariša dostala od Recyklačného fondu 432,2 tis. EUR (13 mil. Sk) na nadregionálne centrum zberu a separácie odpadov (NCZaSO). Spoločnosť   Anna  Gajdošová –  PROTAN zo Svidníka získala od fondu dotáciu takmer 384,6 tis. EUR  (1,16 mil. Sk)   na  spracovanie   starých vozidiel a štvoricu najvýznamnejšie podporených projektov uzatvára EKOL - recyklačné systémy,
s. r. o. z Fintíc, kde Recyklačný fond podporil projekty zamerané na zber a zhodnocovanie odpadových olejov čiastkou 220,6 tis. EUR 6,6mil.Sk).

V Prešovskom kraji Recyklačný fond doteraz vyhovel 1026 žiadostiam  od 278 miest, obcí a ich združení o príspevky a dotácie na projekty. Z toho vyhovel 26 žiadostiam o dotácie na projekty, od 21 obcí, miest a ich združení a podporil predovšetkým separovaný zber a úpravu  tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie. Dotácie dostali Ekos,
s. r. o., Stará Ľubovňa, mestá Bardejov, Giraltovce, Humenné, Medzilaborce, Poprad, Svidník, Vysoké Tatry, Mestský podnik Spišská Belá, obce Sačurov, Štrba a Torysa, Služba m. p. Stropkov, Technické služby miest Levoča, Prešov, Svit, Kežmarok, Verejnoprospešné služby miest Snina a Vysoké Tatry  a Združenie obcí Mikroregión Sekčov - Topľa.

Nehlasované