Prihlásenie

Strana zelených opäť vyjadruje zásadný nesúhlas k zrušeniu MŽP SR

Strana zelených opäť vyjadruje zásadný nesúhlas k zrušeniu MŽP SR

Bratislava, 21. januára 2010 - Strana zelených vyjadruje zásadný nesúhlas s rozhodnutím vlády SR, ktoré vedie k zániku samostatného a relatívne nezávislého envirorezortu. Predseda SZ komentuje rozhodnutie vlády SR a tiež ponúka riešenie.  Rezort životného prostredia by mal byť v nasledujúcom volebnom období zlúčený s rezortom pôdohospodárova, čo by samozrejme malo byť zvýraznené aj v názve tejto inštitúcie. 

„Podľa nášho názoru riešenie prijaté vládou nebude prínosom pre žiadny zo zlučovaných rezortov, nakoľko oba rezorty majú tak rozsiahlu agendu, vrátane tej európskej, že každý z nich by si zaslúžil samostatné ministerstvo. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že  na úrovni Európskej komisie existujú dve samostatné jednotky. Jedna pre poľnohospodárstvo a druhá pre životné prostredie,“  uviedol Peter Pilinský, predseda Strany zelených.

Opodstatnenie by mohlo mať zlúčenie kompetencií v problematike lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody, ktoré sú v súčasnosti rozdelené medzi tieto dva rezorty a len ťažko sa vedeli (hlavne v minulosti) dohodnúť na spoločnom postupe, napr. pri manažovaní národných parkov, stanovovaní priorít v oblasti ochrany  prírody, love zveri, ktorá bola zároveň chránenými živočíchmi a pod.

„K rozhodnutiu vlády, ktoré vedie k zániku MŽP, pravdepodobne prispelo aj množstvo škandálov, ktorým tento rezort čelil počas doby, kedy kompetenčne patril SNS. Tieto prešľapy sa však nevyriešia tak, že sa praktický zruší celé ministerstvo.  Rozhodnutie vlády SR bude mať s určitosťou zásadný negatívny vplyv na ochranu životného prostredia na Slovensku, a tým aj na zdravie nás všetkých,“ dodal  Peter Pilinský, predseda Strany zelených. 

Strana zelených je jediný zelený politický subjekt, ktorý sa vyjadril k téme rušenia samostatnosti MŽP SR. Táto udalosť je vážnou témou pre Stranu zelených a preto plne podporujeme aktivity environmentálnych zelených organizácií a ich vyhlásenie, ktoré bolo medializované počas víkendu. Elektronická podpisová kampaň prebieha neustále na portáli Changenet.sk: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=456097

Kontakt: Peter Pilinský, predseda SZ, peter.pilinsky@stranazelenych.sk
Viac sa o Strane zelených dozviete na: www.stranazelenych.sk

Strana zelených
Štefánikova 19
811 05 Bratislava 1
tel.: +421252923231
fax: + 421 2 52 92 32 31

Priemerné hodnotenie: 3 (1 vote)