Prihlásenie

Fond Arete Invest investuje takmer 3 milióny do rozšírenia areálu v Uherskom Hradišti, s nájomcom predĺžil zmluvu o 11 rokov

Arete Invest, český rýchlo rastúci fond zameraný na investície v oblasti nehnuteľností, uzavrel v máji novú nájomnú zmluvu so spoločnosťou Forschner, ktorá je platná do roku 2029. Výrobné kapacity Forschner v Arete Parku Uherské Hradište sa tak budúci rok rozšíria o ďalších 5 000 m2 na 12 300 m2 plochy. Celková investícia do novej výstavby je odhadovaná na 75 miliónov korún (zhruba 2,9 milóna eur).

 

„Sme radi, že môžeme podporiť ďalší rozvoj nášho nájomcu. Vďaka rozšíreniu areálu v Uherskom Hradišti a výraznému predĺženiu zmluvy dochádza k ďalšej stabilizácii a navýšeniu hodnoty portfólia nášho podfondu,“ povedal Tomáš Novotný, člen investičného výboru Podfondu Arete Invest CEE II zodpovedný za správu aktív.

 

Priemyslový areál triedy A v Uherskom Hradišti so skvelým dopravným spojením na Slovensko i južnú Moravu je v portfóliu fondu Arete Invest už dva roky. Nehnuteľnosť má v súčasnosti 8 400 m2 prenajímateľnej plochy. Súčasťou novej výstavby v rozsahu 4 300 m2 bude vybudovanie moderných čistých prevádzok pre výrobu komponentov pre elektromobily. Začiatok výroby v nových priestoroch sa očakáva v októbri budúceho roka.

 

Areál v Uherskom Hradišti je na 100 % prenajatý spoločnosti Forschner, ktorá z nemeckej rodinnej firmy vyrástla v nadnárodnú spoločnosť. Zameriava sa na elektromobilitu, výrobu káblových a elektromechanických systémov i ďalších komponentov hlavne pre automobilový priemysel. Medzi jej klientov patria napríklad Audi, Continental, Daimler, Volkswagen, Philips alebo Bosch. Forschner zamestnáva v Arete Park Uherské Hradište vyše 700 ľudí a rozšírením výroby potvrdzuje svoju pozíciu strategického hráča na poli dodávateľov pre automobilový priemysel.

 

Cieľom fondu Arete Invest je všetky nehnuteľnosti v portfóliu aktívne spravovať a ďalej ich zhodnocovať vďaka rozširovaniu nájomcov, predlžovaniu nájomných zmlúv, prehlbovaniu vzťahov s nájomcami či využitím doteraz voľných pozemkov pre budúcu výstavbu. Areál v Uherskom Hradišti je súčasťou portfólia aktuálne otvoreného podfondu Arete Invest CEE II. Očakávaná hodnota spravovaných aktív tohto podfondu v priebehu predpokladaného päťročného investičného cyklu je 5 miliárd CZK (vyše 190 miliónov eur). Podfond cieli na priebežné zhodnocovanie vložených prostriedkov investorov vo výške až 11 % ročne, pričom z toho až 6 % ročne tvoria peňažné distribúcie vyplácané na kvartálnej báze. Aktuálna výnosnosť tieto avizované hodnoty ďaleko prevyšuje.

 

O Arete Invest:

Arete Invest je rýchlo rastúci investičný fond zameraný na investície v oblasti nehnuteľností a držiteľ prestížneho ocenenia Czech Top 100 za inovácie a transparentnosť na investičnom trhu Českej republiky. Je to český plne licencovaný fond kvalifikovaných investorov v právnej forme SICAV podnikajúci pod dohľadom Českej národnej banky. Arete Invest je proaktívnym správcom fondov i aktív. Primárnym cieľom fondu je zvyšovať výnos a zhodnocovať kapitál aktív pod vlastnou správou pri súčasnej diverzifikácii voči existujúcim i potenciálnym rizikám. Vďaka tomu ponúka svojim investorom výrazne nadpriemerné zhodnotenie investícií. Drží sa piatich základných princípov – svojej expertízy, aktívneho manažmentu, hmatateľnosti investícií a jednoduchosti a otvorenosti voči svojim klientom. Arete Invest sa zameriava predovšetkým na stredné a veľké investície do tradičných výnosových nehnuteľností v Českej republike a regiónu strednej a východnej Európy. Viac informácií na www.arete-invest.eu.

Nehlasované